• Bireysel Danışmanlık
  Randevu ve Bilgi İçin 0505 595 26 98
 • İlişki ve Evlilik Öncesi Danışmanlık
  Randevu ve Bilgi İçin 0505 595 26 98
 • Çift Terapisi ve Aile Danışmanlığı
  Randevu ve Bilgi İçin 0505 595 26 98
 • Randevu ve Bilgi İçin 0505 595 26 98
 • Çocuk ve Ergen Danışmanlığı
  Randevu ve Bilgi İçin 0505 595 26 98
 • Öğrenci Koçluğu
  Randevu ve Bilgi İçin 0505 595 26 98

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) obsesyon ve kompulsiyonların varlığı ile karakterize kişi için yıpratıcı bir hastalıktır. Takıntılar yol açtıkları belirgin kaygı ve sıkıntılar ile müdahaleci ve istenmeyen;  tekrarlayan düşünceler veya görüntülerdir. Pislik veya mikrop bulaşmasından korkma, Başkasına zarar vermekten korkma, Hata yapmaktan korkma, Rezil olmaktan veya sosyal açıdan kabul edilemez bir şekilde davranmaktan korkma, Şeytanca veya günahkar düşünmekten korkma, Düzen, simetri, kusursuzluk ihtiyacı, Aşırı kuşku ve sürekli güvence ihtiyacı obsesyonların örneklerindendir.Yaygın kompülsiyon belirtileri; Tekrar tekrar yıkanma, duş alma veya ellerini yıkama ,el sıkışmayı veya kapı tokmağına dokunmayı reddetme, kilit, ocak gibi şeyleri sürekli kontrol etme, rutin işleri yaparken içinden veya yüksek sesle sürekli sayı sayma, Sürekli bir şeyleri belli bir biçimde düzenleme, Belirli bir sıraya göre yemek yeme, Genellikle rahatsız edici olan, akıldan çıkmayan ve uykuyu bölen kelimelere, görüntülere veya düşüncelere takılıp kalma, Belirli kelimeleri, cümleleri veya duaları tekrarlama, İşleri belirli bir sayıda yapma ihtiyacı, Değeri olmayan şeyleri toplama veya biriktirme gibidir.. Yaşanan stresli durumlar, kadınlarda gebelik, bebek sonrası dönemi ya da streptokok infeksiyonu OKB’nin oluşumunu tetikleyebilir faktörlerdir.

Giriş Formu

Online Terapi

İlişki ve Evlilik Öncesi Terapi

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu

Çocuk ve Ergen Psikolojisi

Çocuk Psikolojisi

Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık

Çift ve Aile Terapisi

Çift ve Aile Terapisi

Cinsel Terapi

Cinsel Terapi

Copyright (c) Elazığ Psikolojik Destek, Eğitim ve Gelişim 2018
Designed by mixwebtemplates.com