+905055952698
serdalgur@gmail.com

Çocuk ve Ergen

Uzman Klinik Psikolog

Çocuk, ergen ve gençlere yapılan yatırım yetişkinlere göre çok daha verimlidir. Çocuk ve ergenlere erken ve zamanında müdahale etmekle onların yıllarca mutsuz kalmasını ve ruhsal kırılma noktalarının yıllarca yaşamlarında kötü izler bırakmasını önleyebiliriz. 

   Çocuklar ve ergenler çeşitli karmaşık yapılara sahiptirler.  Ebeveynler çocuklarının nasıl büyüyeceği, nasıl gelişeceği ve nasıl bir birey haline gelecekleri konusunda sürekli endişe ederler.  Pek çok çocuk ve ergen büyürken farklı durumlarla karşılaşırlar ve bazı durumlarda yardıma ihtiyaç duyabilirler.

   Çocuklar ve ergenlerle yapılan terapi aile üyeleri arasında ilişkiye, birbirlerine nasıl davrandıklarına, nasıl iletişim kurduklarına ve birbirlerinden ne kadar farklılaşabildiklerine bakar.  Terapi çocukların, ergenlerin sorunlarına değinirken, ailenin değişmesine yardım eder.

   Psikoterapi çocuklarda duygusal ve davranışsal değişimler gerçekleştirmeye çalışır.  Çocuklar ve ergenlerde konuşmak kadar, oyun oynamak, resmetmek, yaratmak ve rol yapmak gibi yöntemlerde duyguların paylaşılmasında ve problemlerin çözümünde etkilidir.

   Terapi, ergenlere ve çocuklara duygusal destek vermek, yaşadıkları çatışmaları çözmek ve duygularını-problemlerini anlamak konularında yardım eder.  Terapinin hedefleri spesifik olabilir (örneğin davranışların değişimi, arkadaşlar ve aile ile ilişkilerin geliştirilmesi, bağımlılıktan kurtulmak, öfke kontrolü) ya da daha genel bir hedef konulabilir (örneğin daha az kaygı duymak, kendine güven duygusu geliştirmek).  Terapinin uzunluğu problemin ne kadar karmaşık ve şiddetli olduğuna bağlı olarak değişir.

   Terapi ve tedavi sürecinde çocuk ve ergenlerin herhangi bir ruhsal bozukluk tanısı almadan da bireysel, ailesel yada toplumsal sorunlar yaşayabilecekleri unutulmamalıdır. Buradaki temel sorun gelişim döneminin olağan çatışmalarından kaynaklanır. Çocuk ve ergenin bedensel, zihinsel, akademik, sosyal durumu ve pozisyonu göz önüne alınmalıdır.

   Genellikle eğilimin aksine sorunlar oluşmadan önce, önlem veya daha kaliteli bir yaşam sürebilmek amacıyla destek almanın koruyucu bir sağlık çalışması olduğu unutulmamalıdır. 

   Ergenlik döneminde yaşadığı çatışmaların yetişkinlik döneminde de devam etmemesi ve sağlıklı bireyler yetiştirebilmek için terapi almak ergenler ve çocukların ruh sağlığı için önemli bir olgudur.

   Çocuk ve Ergenlerde görülebilecek başlıca sorunlar:

  • Ergenlerde arkadaş problemleri
  • Aile ergen çatışmaları
  • Ergenlerde madde bağımlılığı
  • Ergenlerde okul başarısızlığı
  • Kişilik bozuklukları
  • Ergenlerde suç davranışı
  • Ergenlerde yeme bozukluğu
  • Ergenlerde özgüven problemi
  • Ergenlerde takıntılar
  • Depresyon,panik atak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir